Välkommen till

Psykologmottagning Existenz​

Specialiserad inom existentiell psykologi & psykoterapi.

Psykologmottagning på Östermalm i Stockholm.

Existentiell Psykoterapi

Existentiell psykoterapi är en humanistisk inriktning som grundar sig i existentialistisk filosofi och psykologi. I den existentiella terapin är det du som individ och din subjektiva upplevelse som står i centrum, som Sören Kierkegaard sa: “Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där”. 

Meningsfullt för dig

Fokus är på nuet men vi kommer även att utforska hur dina tidigare erfarenheter har påverkat dig och hur du vill att din framtid ska se ut. I terapin får du möjlighet att utforska din världsbild och hjälp att komma till insikt hur du vill leva ditt liv. En viktig aspekt i terapin är huruvida du upplever en känsla av mening och i terapin utforskar vi vad som känns meningsfullt för just dig. Målet är inte att hitta allmängiltiga lösningar utan att hjälpa dig till insikt hur du kan hitta ditt eget sätt att förhålla dig till personliga utmaningar och svårigheter. Det är viktigt för mig som psykolog att skapa en trygg och öppen atmosfär där du får möjlighet att utforska ditt liv, dina val, tankar, känslor och värderingar.

Fyra dimensioner

Inom den existentiella terapin arbetar vi med fyra olika dimensioner av vår existens: den fysiska (t ex kroppen, hälsan, sjukdom, naturen), den sociala (t ex relationer, att känna tillhörighet), den psykologiska (t ex hur vi relaterar till oss själva, vår identitet) och den andliga (t ex religion, spiritualitet, känsla av mening och hopp).

Dina val och prioriteringar

I terapin utforskar vi hur du förhåller dig till dessa dimensioner. Vi kommer även att utforska dina val och prioriteringar samt vilka konsekvenser dessa får för ditt mående. Syftet är att genom att uppnå ökad självkännedom så främjas din förmåga att göra medvetna val i linje med dina behov och värderingar.

Psykolog östermalm existenz

Ann Christiansen

Legitimerad psykolog

Jag är legitimerad psykolog i Sverige och Danmark samt även auktoriserad existentiell psykolog via SEPT (Sällskapet för existentiell psykoterapi). Jag har studerat i Storbritannien och har en MA honours degree in Psychology från University of Aberdeen och en MSc in Existential Psychology and Psychotherapy från Middlesex University/NSPC i London. Jag har en bakgrund inom ledarskap och ett stort intresse för organisation och ledarskapsfrågor. 

Central psykologmottagning på Östermalm

På min psykologmottagning vid Östermalm i Stockholm arbetar jag integrativt och har utöver min specialisering inom existentiell terapi, även läst psykodynamisk terapi och personcentrerad terapi. Jag har erfarenhet av att arbeta med bland annat stress/utmattning, relationssvårigheter, kommunikationssvårigheter, låg självkänsla, trauma, sorg, livskriser, depression och ångest. 

Svenska och engelska

Jag erbjuder terapi på svenska och engelska på mottagningen i Östermalm samt även online. Jag tar emot vuxna och äldre tonåringar. 

Registrerad hos IVO (Inspektionen för vård och omsorg) och är medlem hos Psykologförbundet, Psykologföretagarna och SEPT. Personuppgifter behandlas enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Existentiell psykolog odenplan Anne Christiansen

Tjänster

Psykolog östermalm Stockholm

Individuella samtal

Företag/Privatpersoner

Vi börjar med att boka ett till tre inledande samtal där du får möjlighet att känna efter om jag som psykolog och mitt arbetssätt passar dig och dina behov. Därefter kommer vi överens om mål och antal sessioner. Jag erbjuder både kortare och längre kontakter beroende på ditt behov. 

Logotype_psykologmottagningexistenz odenplan

Företag

Företagstjänster

Behöver ni en legitimerad psykolog till Er verksamhet?

Beroende på tillgänglighet kan jag erbjuda konsulttjänster som exempelvis psykologisk bedömning, utredning och behandling inom primärvård eller företagshälsovård. 

Varmt välkommen att anmäla intresse!

Priser

Individuella samtal (psykoterapi/psykologsamtal) 1300 kr/session (50 min)

Företag och försäkringsbolag (psykoterapi/psykologsamtal) 1500 kr/session (50 min)

Chefshandledning 1500 kr (exkl. moms) (60 min)

Erbjuder även föreläsningar och seminarier om existentiell psykoterapi, existentiell hälsa och stress (välkommen att ta kontakt för mer information).  

Samarbetspartners

Kontakta mig

Kontakta mig om du känner att du saknar mening, sammanhang eller riktning i livet, om du går igenom en svår period eller har tidigare erfarenheter som du upplever begränsar/påverkar dig.

Målet med terapin är att uppnå en inre hållbarhet genom att arbeta mot en ökad självinsikt så att du kan leva ditt liv i enlighet med dina värderingar och behov.