Välkommen till

Psykologmottagning Existenz

Specialiserad inom existentiell psykologi & psykoterapi

Existentiell Psykoterapi

Existentiell psykoterapi är en humanistisk inriktning som grundar sig i existentialistisk filosofi och psykologi. I den existentiella terapin är det du som individ och din subjektiva upplevelse som står i centrum, som Sören Kierkegaard sa: “Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där”. 

Fokus är på nuet men vi kommer även att utforska hur dina tidigare erfarenheter har påverkat dig och hur du vill att din framtid ska se ut. I terapin får du möjlighet att utforska din världsbild och hjälp att komma till insikt hur du vill leva ditt liv. En viktig aspekt i terapin är huruvida du upplever en känsla av mening och i terapin utforskar vi vad som känns meningsfullt för just dig.  Målet är inte att hitta allmängiltiga lösningar utan att hjälpa dig till insikt hur du kan hitta ditt eget sätt att förhålla dig till personliga utmaningar och svårigheter. Det är viktigt för mig som psykolog att skapa en trygg och öppen atmosfär där du får möjlighet att utforska ditt liv, dina val, tankar, känslor och värderingar.

Inom den existentiella terapin arbetar vi med fyra olika dimensioner av vår existens: den fysiska (t ex kroppen, hälsan, sjukdom, nature), den sociala (t ex relationer, att känna tillhörighet), den psykologiska (t ex hur vi relaterar till oss själva, vår identitet) och den andliga (t ex religion, spiritualitet, känsla av mening och hopp). I terapin utforskar vi hur du förhåller dig till dessa dimensioner. Vi kommer även att utforska dina val och prioriteringar samt vilka konsekvenser dessa får för ditt mående. Syftet är att genom att uppnå ökad självkännedom så främjas din förmåga att göra medvetna val i linje med dina behov och värderingar.

 

 

Ann-Christiansen

Ann Christiansen

Psykolog

Jag är legitimerad psykolog i Sverige och Danmark samt även auktoriserad existentiell psykolog via SEPT (Sällskapet för existentiell psykoterapi). Jag har studerat i Storbritannien och har en MA honours degree in Psychology från University of Aberdeen och en MSc in Existential Psychology and Psychotherapy från Middlesex University/NSPC i London. Jag har en bakgrund inom ledarskap och ett stort intresse för organisation och ledarskapsfrågor. 

Jag arbetar integrativt och har, utöver min specialisering inom existentiell terapi, även läst psykodynamisk terapi och personcentrerad terapi. Jag har erfarenhet av att arbeta med bland annat stress/utmattning, relationssvårigheter, kommunikationssvårigheter, låg självkänsla, trauma, sorg, livskriser, depression och ångest. Jag erbjuder terapi på svenska och engelska på mottagning på  Trädgårdsgatan 1  i Gamla Stan samt även online via Zoom alternativt telefon vid önskemål. Jag tar emot vuxna och äldre tonåringar. 

Jag är registrerad hos IVO (Inspektionen för vård och omsorg) och är medlem hos Psykologförbundet, Psykologföretagarna och SEPT. Personuppgifter behandlas enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Individuella samtal

Företag/Privatpersoner

Vi börjar med att boka ett till tre inledande samtal där du får möjlighet att känna efter om jag som psykolog och mitt arbetssätt passar dig och dina behov. Därefter kommer vi överens om mål och antal sessioner. Jag erbjuder både kortare och längre kontakter beroende på ditt behov. 

Pris privatpersoner: 1200 kr/session (50 min). Erbjuder reducerat pris för studenter, arbetslösa, sjukskrivna och pensionärer (850 kr/session). Vänligen se tjänster och priser högst upp på sidan för ytterligare information.    

Vid förkylningssymtom har vi vårt samtal online via Zoom alternativt telefon beroende på vad som passar dig bäst.

Logotype

Kurser

Balansen i livet

Genom mitt samarbete med Haga LivsCenter erbjuder jag Balansen i Livet– ett stresshanteringsprogram som vänder sig till dig som önskar reflektera över och få verktyg för att främja din personliga hållbarhet. Programmet innebär en genomgång av den totala livssituationen och identifierar de områden eller frågeställningar som orsakar stress och obalans just för dig, samt ger vägledning i att hitta konstruktiva förhållningssätt för en ökad livskvalitet. Allt mot bakgrund av känslan av mening och det som skapar hållbarhet och välmående just för dig. Programmet genomförs i grupp och är online så du kan delta oavsett var du befinner dig. Vid behov kan kursen även erbjudas individuellt. 

Varmt välkommen att anmäla intresse!

Läs mer genom att klicka på PDF:en nedanför.

Varmt välkommen att kontakta mig om du känner att du saknar mening, sammanhang eller riktning
i livet, om du går igenom en svår period eller har tidigare erfarenheter som du upplever begränsar/påverkar dig. Målet med terapin är att uppnå en inre hållbarhet genom att arbeta mot en ökad självinsikt så att du kan leva ditt liv i enlighet med dina värderingar och behov. 
 

Samarbetspartners


PSYKOLOGMOTTAGNINGEN EXISTENZ

ÖPPETTIDER

Öppettider: Mån-Fre 09.00-17.00

Vid förkylningssymtom har vi vårt samtal online via Zoom alternativt telefon beroende på vad som passar dig bäst.

Kontakta mig

070 224 55 58

Tack för att du kontaktar mig, jag återkommer inom en arbetsdag.