Välkommen till

Psykologmottagning Existenz

Specialiserad inom existentiell psykologi & psykoterapi

Existentiell Psykoterapi

Existentiell psykoterapi grundar sig i existentialistisk filosofi och fokuserar på livsområden såsom liv och död, hälsa och sjukdom, identitet, värderingar, relationer, val och meningsskapande.

 

Målet är inte att hitta allmängiltiga lösningar utan att hjälpa dig till insikt hur du kan hitta ditt eget sätt att förhålla dig till personliga utmaningar och svårigheter. Fokus är på nuet men vi kommer även
utforska hur dina tidigare erfarenheter har påverkat dig och hur du vill att din framtid ska se ut. 
Det kan kännas väldigt befriande att komma till insikt om att vi inte är definierade av vår historia och att vi är fria att göra andra val för vår framtid.     

 

I terapin får du möjlighet att utforska din världsbild och hjälp att komma till insikt om hur du vill leva ditt liv. En viktig aspekt i terapin är huruvida du upplever en känsla av mening och i terapin utforskar vi vad som känns meningsfullt för just dig.

 

Inom den existentiella terapin arbetar vi med fyra olika dimensioner av vår existens: den fysiska (tex kroppen, hälsa, sjukdom, naturen), den sociala (tex relationer, att känna tillhörighet), den psykologiska (tex hur vi relaterar till oss själva, vår identitet) och den andliga (tex religion, känsla av mening och hopp). I terapin kommer vi att utforska hur du förhåller dig till dessa dimensioner. Vi kommer även att utforska dina val och prioriteringar samt vilka konsekvenser dessa får för ditt mående. Syftet är att genom att uppnå ökad självkännedom så främjas din förmåga att göra medvetna val i linje med dina behov och värderingar.   

Ann-Christiansen

Ann Christiansen

Psykolog

Jag är legitimerad psykolog i både Sverige och Danmark samt även auktoriserad existentiell psykolog via SEPT. Jag arbetar integrativt och har, utöver min specialisering inom existentiell terapi, även läst psykodynamisk terapi och personcentrerad terapi. Jag har en bakgrund inom ledarskap och ett stort intresse för organisation och ledarskapsfrågor. 

Jag har erfarenhet av att arbeta med bland annat stress/utmattning, relationssvårigheter, kommunikationssvårigheter, låg självkänsla, trauma, sorg, livskriser, depression och ångest. Jag erbjuder terapi på svenska och engelska på min mottagning på  Trädgårdsgatan 1  i Gamla Stan samt även digitalt via video alternativt telefon vid önskemål. 

Jag är registrerad hos IVO (Inspektionen för vård och omsorg) och är medlem hos
Psykologförbundet, Psykologföretagarna och SEPT (Sällskapet för existentiell psykoterapi).

Individuella samtal

Privatpersoner

Vi börjar med att boka ett till tre inledande samtal där du får möjlighet att känna efter om jag som psykolog och mitt arbetssätt passar dig och dina behov. Därefter kommer vi överens om mål och antal sessioner. Jag erbjuder både kortare och längre kontakter beroende på ditt behov. 

Pris: 1200 sek/session (50 min). Erbjuder just nu reducerat pris för korttidsterapi 6-10 sessioner (900 sek/session). 

Vid förkylningssymtom har vi vårt samtal digitalt via video alternativt telefon beroende på vad som passar dig bäst.

Logotype

Kurser

Balansen i livet

Genom mitt samarbete med Haga LivsCenter erbjuder jag Balansen i Livet– ett stresshanteringsprogram som vänder sig till dig som önskar reflektera över och få verktyg för att främja din personliga hållbarhet. Programmet innebär en genomgång av den totala livssituationen och identifierar de områden eller frågeställningar som orsakar stress och obalans just för dig, samt ger vägledning i att hitta konstruktiva förhållningssätt för en ökad livskvalitet. Allt mot bakgrund av känslan av mening och det som skapar hållbarhet och välmående just för dig. Programmet genomförs i grupp och är online så du kan delta oavsett var du befinner dig. Vid behov kan kursen även erbjudas individuellt. 

Varmt välkommen att anmäla intresse!

Läs mer genom att klicka på PDF:en nedanför.

Har du haft covid och har kvarvarande symtom som tex andfåddhet, extrem trötthet, bröstsmärta och neurologiska symtom? Då kan du ha drabbats av post covid. 

Psykologmottagning Existenz samarbetar med läkarmottagningen Hedda Care som erbjuder privat behandling och rehabilitering. Kontakta Hedda Care för rådgivning och mer information på telefon 08-425 031 00.

Samarbetspartners


PSYKOLOGMOTTAGNINGEN EXISTENZ

ÖPPETTIDER

Öppettider: Mån-Fre 09.00-17.00

Vid förkylningssymtom har vi vårt samtal digitalt via video alternativt telefon beroende på vad som passar dig bäst.

Kontakta mig

070 224 55 58

Tack för att du kontaktar mig, jag återkommer inom en arbetsdag.