Välkommen till

Psykologmottagning Existenz

Specialiserad inom existentiell psykologi & psykoterapi

Existentiell Psykoterapi

Existentiell psykoterapi grundar sig i existentialistisk filosofi och fokuserar på livsområden såsom liv och död, hälsa och sjukdom, identitet, värderingar, relationer, val och meningsskapande.

 

Målet är inte att hitta allmängiltiga lösningar utan att hjälpa dig till insikt hur du kan hitta ditt eget sätt att förhålla dig till personliga utmaningar och svårigheter. Fokus är på nuet men vi kommer även utforska hur dina tidigare erfarenheter har påverkat dig och hur du vill att din framtid ska se ut.

 

I terapin får du möjlighet att utforska din världsbild och hjälp att komma till insikt om hur du vill leva ditt liv. En viktig aspekt i terapin är huruvida du upplever en känsla av mening och i terapin utforskar vi vad som känns meningsfullt för just dig.

 

Inom den existentiella terapin arbetar vi med fyra olika dimensioner av vår existens: den fysiska (tex kroppen, hälsa, sjukdom, naturen), den sociala (tex relationer, att känna tillhörighet), den psykologiska (tex hur vi relaterar till oss själva, vår identitet) och den andliga (tex religion, känsla av mening och hopp). I terapin kommer vi att utforska hur du förhåller dig till dessa dimensioner. Vi kommer även att utforska dina val och prioriteringar samt vilka konsekvenser dessa får för ditt mående. Syftet är att genom att uppnå ökad självkännedom så främjas din förmåga att göra medvetna val i linje med dina behov och värderingar.   


Det är inte rimligt att alltid vara lycklig eller sunt att alltid sträva efter att vara det. När vi är i kontakt med oss själva, vår inre kompass och lever i enlighet med våra värderingar så kommer vi känna oss tillfreds med oss själva och med livet. Vi uppnår en inre hållbarhet och har förmågan att möta de svårigheter som är en del av livet och som ingen av oss kan undkomma. För att citera Emmy van Deurzen, en av förgrundsgestalterna för den existentiella psykoterapin: ”learning to live well is more important than to strive for happiness”.

TERAPI

Ann-Christiansen

Ann Christiansen

Psykolog

Jag är legitimerad psykolog i både Sverige och Danmark samt även auktoriserad existentiell psykolog via SEPT. Jag arbetar integrativt och har, utöver min specialisering inom existentiell terapi, även läst psykodynamisk terapi, personcentrerad terapi och KBT. Jag har en bakgrund inom ledarskap och ett stort intresse för organisation och ledarskapsfrågor. 

Jag har erfarenhet av att arbeta med bland annat stress/utmattning, relationssvårigheter, kommunikationssvårigheter, låg självkänsla, trauma, sorg, livskriser, depression och ångest. Jag erbjuder terapi på svenska och engelska på min mottagning på  Trädgårdsgatan 1  i Gamla Stan samt även digitalt via video alternativt telefon vid önskemål. 

Jag är registrerad hos IVO (Inspektionen för vård och omsorg) och är medlem hos
Psykologförbundet, Psykologföretagarna och SEPT (Sällskapet för existentiell psykoterapi).

Individuella samtal

Privatpersoner

Vi börjar med att boka ett till tre inledande samtal där du får möjlighet att känna efter om jag som psykolog och mitt arbetssätt passar dig och dina behov. Därefter kommer vi överens om mål och antal sessioner. Jag erbjuder både kortare och längre kontakter beroende på ditt behov. 

Pris: 1200 sek/session (55 min). Vid förkylningssymtom har vi vårt samtal digitalt via video alternativt telefon beroende på vad som passar dig bäst.

Logotype

Konsulttjänster

Företag

Behöver ni en legitimerad psykolog till Er verksamhet? Beroende på tillgänglighet kan jag erbjuda konsulttjänster som exempelvis psykologisk bedömning, utredning och behandling inom primärvård eller företagshälsovård.

Varmt välkommen att kontakta mig om du känner att du saknar mening, sammanhang eller riktning i livet, om du går igenom en svår period eller har tidigare erfarenheter som du upplever begränsar/påverkar dig. Målet med terapin är att uppnå en inre hållbarhet genom att arbeta mot en ökad självkännedom så att du kan leva ditt liv i enlighet med dina behov och värderingar.

Samarbetspartners

Existentiellt Vis

Haga LivsCenter

PSYKOLOGMOTTAGNINGEN EXISTENZ

ÖPPETTIDER

Öppettider: Mån-Fre 09.00-17.00

Vid förkylningssymtom har vi vårt samtal digitalt via video alternativt telefon beroende på vad som passar dig bäst.

Kontakta mig

070 224 55 58

Tack för att du kontaktar mig, jag återkommer inom en arbetsdag.