Välkommen till

Psykologmottagning Existenz

Specialiserad inom existentiell psykologi & psykoterapi

Existentiell Psykoterapi

Existentiell psykoterapi grundar sig i existentialistisk filosofi och fokuserar på livsområden såsom liv och död, hälsa och sjukdom, identitet, värderingar, relationer, val och meningsskapande.

Målet är inte att hitta allmängiltiga lösningar utan att hjälpa dig till insikt hur du kan hitta ditt eget sätt att förhålla dig till personliga utmaningar och svårigheter samt att finna din egen mening.

I existentiell terapi fokuserar vi på nuet men vi försöker även förstå hur dina tidigare erfarenheter har påverkat dig. Syftet är att öka din självinsikt och främja din förmåga att göra medvetna val i linje med dina värderingar vilket leder till en ökad känsla av frihet. Det kan kännas väldigt befriande att komma till insikt att vi inte är definierade av vår historia och att vi är fria att göra andra val för vår framtid.  

Det är viktigt för mig som psykolog att skapa en trygg och öppen atmosfär där du får möjlighet att utforska dina tankar, känslor och värderingar. 

TERAPI

Ann-Christiansen

Ann Christiansen

Psykolog

Jag är legitimerad psykolog i både Sverige och Danmark samt även auktoriserad existentiell psykolog via SEPT. Jag arbetar integrativt och har, utöver min specialisering inom existentiell terapi, även läst psykodynamisk terapi och KBT. Jag har en bakgrund inom ledarskap och ett stort intresse för organisation och ledarskapsfrågor. 

Jag har erfarenhet av att arbeta med bland annat stress/utmattning, relationssvårigheter, kommunikationssvårigheter, låg självkänsla, trauma, sorg, livskriser, depression och ångest. Jag erbjuder terapi på svenska och engelska på min mottagning på  Trädgårdsgatan 1  i Gamla Stan samt även digitalt via video alternativt telefon vid önskemål. 

Jag är registrerad hos IVO (Inspektionen för vård och omsorg) och är medlem hos
Psykologförbundet, Psykologföretagarna och SEPT (Sällskapet för existentiell psykoterapi).

Individuella samtal

Privatpersoner

Vi börjar med att boka 3 inledande samtal där du får möjlighet att känna efter om jag som psykolog och mitt arbetssätt passar dig och dina behov. Därefter kommer vi överens om mål och antal sessioner. Jag erbjuder både kortare och längre kontakter beroende på ditt behov. 

Pris: 1200 sek/session (55 min). Vid förkylningssymtom har vi vårt samtal digitalt via video
alternativt telefon beroende på vad som passar dig bäst.

Logotype

Konsulttjänster

Företag

Behöver ni en legitimerad psykolog till Er verksamhet? Beroende på tillgänglighet kan jag erbjuda konsulttjänster som exempelvis psykologisk bedömning, utredning och behandling inom primärvård eller företagshälsovård.

Varmt välkommen att kontakta mig om du känner att du saknar mening, sammanhang eller riktning i livet, om du går igenom en svår period eller har tidigare erfarenheter som du upplever begränsar/påverkar dig. Målet med terapin är att uppnå en inre hållbarhet genom att arbeta mot en ökad självinsikt så att du kan leva ditt liv i enlighet med dina värderingar.

Samarbetspartners

Existentiellt Vis

Haga LivsCenter

PSYKOLOGMOTTAGNINGEN EXISTENZ

ÖPPETTIDER

Öppettider: Mån-Fre 09.00-17.00

Vid förkylningssymtom har vi vårt samtal digitalt via video alternativt telefon beroende på vad som passar dig bäst.

Kontakta mig

070 224 55 58

Tack för att du kontaktar mig, jag återkommer inom en arbetsdag.